AKCE ŠKOLY

vernisaz2015Celý rok žijeme oslavami našeho města i výtvarný obor na naší škole se přidal k mnoha gratulantům.
Děti chodily na procházky, všímaly si dávné i současné architektury, poslouchaly příběhy a pověsti.
Vznikaly obrazy všech velikostí, příběhy k neuvěření, plastiky unikátních tvarů. Malí umělci zužitkovali vše, co je jim vlastní - nadšení, bezbřehou fantazii a výtvarné techniky všeho druhu. Jak se to dětem
povedlo? Slovy učitelky: „Na jedničku s hvězdičkou.“ A Vy, se zajděte na výstavu do krásných prostor Galerie Mariánská podívat. Potěšíte především vlastní duši čistou a nezištnou krásou.
Za výtvarný ateliér ZŠ Dukelská
Eva Kubalíková

ctyrboj1
ctyrboj2
ctyrboj3

pozvanka 750

g15Vyhlazovací, koncentrační, zajatecké a pracovní tábory v letech 1933 až 1945 byly vrcholem pyramidy německého nacionálně socialistického režimu. Část byla zaměřena na likvidaci etnik a skupin obyvatel, část byla určena pro nucenou práci ve zbrojním průmyslu. Přednáška popíše, jak vypadaly jednotlivé typy táborů, tak i jejich souvislosti a návaznost na válečný průmysl.

Pozvání přijal ředitel Severočeského muzea v Liberci Mgr. Jiří Křížek, který se ujme přednášky i následné besedy dne 4.6.2015 spolu se svým kolegou Ivanem Rousem.Toto setkání volně naváže na besedu s pamětníky holocaustu z ledna tohoto roku a také na zájezd do Osvětimi, který se uskutečnil třetí květnový týden. 

Výčet akcí věnovaných této tématice uzavírá divadelní představení Brundibár, jehož dvě premiéry se v půli května hrály v Jihočeském divadle jako přímý odkaz na II. světovou válku a sedmdesát let od jejího konce.

k32a00
pohar1pohar2pohar3pohar4pohar5
rajce_vstup
orient_1
orient2
orient3