Provoz ŠD

  • 6,00 – 7,40 příchod do 7,30
  • 11,40 – 17,00 od 16,00 všechna oddělení spojena ve dvoře

Oddělení duhové družiny

cervene      Mgr. Jana Jírová
ruzove   Ing. Pavla Princlová
oranz   Bc. Jaroslava Brantalíková
zlute   Zuzana Šedová
zelene   Vlasta Šťastná
tyrkys   Jana Šímová
modre   Ivana Krpatová
fialove   Klára Šafářová
bile   Hana Hubáčková


Prostory školní družiny jsou účelově vybaveny tak, aby poskytly dětem vše, co potřebují k odpočinku a relaxaci. Každý den se děti věnují jiné zájmové činnosti. Máme možnost využívat kuchyňku, počítačovou učebnu a hřiště. Připravujeme zajímavé projekty, výlety a celodružinové akce, např. Karneval, Družinovou akademii, Superstar. Výhodné umístění školy, blízko centra města, nám umožňuje i bohaté kulturní vyžití, navštěvujeme kino, divadlo, muzea, Jihočeskou knihovnu, Dům dětí a mládeže a různé jiné kulturní nebo vzdělávací akce pořádané městem ČB. Víme, že pobyt na čerstvém vzduchu je velmi prospěšný, proto využijeme každé příležitosti a vyrážíme do přírody.

PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

  • Dne 18. 11. 2020 byla znovu obnovena činnost školní družiny pro 1. a 2. třídy. Poplatek za ŠD za měsíc listopad bude snížen na 60,- Kč.
  • Poplatek za měsíc prosinec zůstává ve výši 150,- Kč.
  • Poplatky za ŠD za období listopad a prosinec ve výši 210,-Kč (1. a 2. třídy) budou splatné nejpozději do 9. 12. 2020. Platby budou probíhat přes ŠOP.
  • Dne 30. 11. 2020 bude znovu obnovena činnost školní družiny pro žáky 3. a 4. tříd. Poplatek za ŠD za 30. 11. byl stanoven na 5,- Kč.
  • Poplatek za měsíc prosinec zůstává ve výši 150,- Kč.
  • Poplatky za období za listopad a prosinec vy výši 155,- Kč (3. a 4. třídy) budou splatné nejpozději do 9. 12. 2020. Platby budou probíhat přes ŠOP.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
Telefon 386 355 860
Telefon do "dvora" 602 519 804