Provoz školní družiny

  • 6,00 – 7,40 příchod do 7,30
  • 11,40 – 17,00 od 16,00 všechna oddělení spojena ve dvoře
  • Ranní družina: 6:00 - 7:40 (příchod do 7:30)
  • Odpolední družina: 11:40 - 17:00

Oddělení duhové družiny

cervene      Mgr. Jana Jírová
ruzove   Mgr. Eva Marchalová
oranz   Bc. Jaroslava Brantalíková
zlute   Mgr. Kristýna Filipová
zelene   Vlasta Šťastná
tyrkys   Jana Kubísková
modre   Ivana Krpatová
fialove   Klára Šafářová
bile   Bc. Hana Hubáčková


Prostory školní družiny jsou účelově vybaveny tak, aby poskytly dětem vše, co potřebují k odpočinku a relaxaci. Každý den se děti věnují jiné zájmové činnosti. Máme možnost využívat kuchyňku, počítačovou učebnu a hřiště. Připravujeme zajímavé projekty, výlety a celodružinové akce, např. Karneval, Družinovou akademii, Superstar. Výhodné umístění školy, blízko centra města, nám umožňuje i bohaté kulturní vyžití, navštěvujeme kino, divadlo, muzea, Jihočeskou knihovnu, Dům dětí a mládeže a různé jiné kulturní nebo vzdělávací akce pořádané městem ČB. Víme, že pobyt na čerstvém vzduchu je velmi prospěšný, proto využijeme každé příležitosti a vyrážíme do přírody.

PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU za období duben - červen ve výši 450,- Kč bude splatná nejpozději do 15. 4. 2022..

  • Platby budou probíhat přes ŠOP, prosíme rodiče o dobití kreditu, aby platba mohla být včas zaúčtovaná

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
Telefon 386 355 860
Telefon do "dvora" 602 519 804