Provoz ŠD

  • 6,00 – 7,40 příchod do 7,20
  • 11,40 – 17,00 od 16,00 všechna oddělení spojena ve dvoře

Oddělení duhové družiny

cervene      Mgr. Jana Jírová
ruzove   Ing. Pavla Princlová
oranz   Bc. Jaroslava Brantalíková
zlute   Michaela Talafousová
zelene   Vlasta Šťastná
tyrkys   Jana Šímová
modre   Ivana Krpatová
fialove   Bc. Romana Oceláková

 

Prostory školní družiny jsou účelově vybaveny tak, aby poskytly dětem vše, co potřebují k odpočinku a relaxaci. Každý den se děti věnují jiné zájmové činnosti. Máme možnost využívat kuchyňku, počítačovou učebnu a hřiště. Připravujeme zajímavé projekty, výlety a celodružinové akce, např. Karneval, Družinovou akademii, Superstar. Výhodné umístění školy, blízko centra města, nám umožňuje i bohaté kulturní vyžití, navštěvujeme kino, divadlo, muzea, Jihočeskou knihovnu, Dům dětí a mládeže a různé jiné kulturní nebo vzdělávací akce pořádané městem ČB. Víme, že pobyt na čerstvém vzduchu je velmi prospěšný, proto využijeme každé příležitosti a vyrážíme do přírody.

PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Příspěvek za ŠD je 150,- měsíčně , platí se třikrát ročně převodem na účet, o termínech plateb budou rodiče informováni vychovatelkami.

Účet: 30015-2599082389/0800 u České spořitelny

Upozornění: Uvádějte vždy variabilní symbol = rodné číslo, do poznámky v příkaze uveďte vždy jméno dítěte!!!! Pokud tak neučiníte, může dojít k chybnému přiřazení platby za ŠD a následnému řízení o vyřazení ze ŠD.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
Telefon 386 355 860
Telefon do "dvora" 602 519 804