Poplatky za školní družinu v době mimořádného opatření

  1. Poplatek za ŠD za měsíc březen byl snížen na 50,- Kč.
  2. Vrácení uhrazených poplatků za ŠD bude řešeno po skončení mimořádného opatření. Poměrná část poplatku bude vrácena na účty ŠOP (pouze u žáků v ŠD v Dukelské ulici).
  3. Poplatky za ŠD za období duben až červen po dobu uzavření ŠD vybírány nebudou

Provoz ŠD

  • 6,00 – 7,40 příchod do 7,20
  • 11,40 – 17,00 od 16,00 všechna oddělení spojena ve dvoře

Oddělení duhové družiny

cervene      Mgr. Jana Jírová
ruzove   Ing. Pavla Princlová
oranz   Bc. Jaroslava Brantalíková
zlute   Zuzana Šedová
zelene   Vlasta Šťastná
tyrkys   Jana Šímová
modre   Ivana Krpatová
fialove   Klára Šafářová
bile   Hana Hubáčková

 

Prostory školní družiny jsou účelově vybaveny tak, aby poskytly dětem vše, co potřebují k odpočinku a relaxaci. Každý den se děti věnují jiné zájmové činnosti. Máme možnost využívat kuchyňku, počítačovou učebnu a hřiště. Připravujeme zajímavé projekty, výlety a celodružinové akce, např. Karneval, Družinovou akademii, Superstar. Výhodné umístění školy, blízko centra města, nám umožňuje i bohaté kulturní vyžití, navštěvujeme kino, divadlo, muzea, Jihočeskou knihovnu, Dům dětí a mládeže a různé jiné kulturní nebo vzdělávací akce pořádané městem ČB. Víme, že pobyt na čerstvém vzduchu je velmi prospěšný, proto využijeme každé příležitosti a vyrážíme do přírody.

PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

  • Platba za období leden – březen ve výši 450,- bude splatná do 31. 1. 2020.
  • Platba za období duben – červen ve výši 450,- bude splatná do 15. 4. 2020.
  • Platbu za období leden – červen ve výši 900,- lze uhradit souhrnně do 31. 1. 2020.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
Telefon 386 355 860
Telefon do "dvora" 602 519 804