PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Platba za školní družinu za období duben - červen ve výši 450,- Kč bude splatná  do 15. 4. 2023.

  • Platby budou probíhat přes ŠOP, prosíme rodiče o dobití kreditu, aby platba mohla být včas zaúčtovaná.

Provoz školní družiny

  • 6,00 – 7,40 příchod do 7,30
  • 11,40 – 17,00 od 16,00 všechna oddělení spojena ve dvoře
  • Ranní družina: 6:00 - 7:40 (příchod do 7:30)
  • Odpolední družina: 11:40 - 17:00

Oddělení duhové družiny

cervene      Mgr. Jana Jírová
ruzove   Michala Kincová
oranz   Bc. Jaroslava Brantalíková
zlute   Mgr. Lucie Lívanská
zelene   Vlasta Šťastná
tyrkys   Klára Šafářová
modre   Ivana Krpatová
fialove   Bc. Romana Oceláková
bile   Jana Kubísková


Prostory školní družiny jsou účelově vybaveny tak, aby poskytly dětem vše, co potřebují k odpočinku a relaxaci. Každý den se děti věnují jiné zájmové činnosti. Máme možnost využívat kuchyňku, počítačovou učebnu a hřiště. Připravujeme zajímavé projekty, výlety a celodružinové akce, např. Karneval, Družinovou akademii, Superstar. Výhodné umístění školy, blízko centra města, nám umožňuje i bohaté kulturní vyžití, navštěvujeme kino, divadlo, muzea, Jihočeskou knihovnu, Dům dětí a mládeže a různé jiné kulturní nebo vzdělávací akce pořádané městem ČB. Víme, že pobyt na čerstvém vzduchu je velmi prospěšný, proto využijeme každé příležitosti a vyrážíme do přírody.

Vážení rodiče,

od nového školního roku byl systém Školní program pokladna doplněn další funkcionalitou - vyzvedávání dětí ze školní družiny použitím telefonu. Tento způsob funguje společně s původním systémem vyzvedávání, lze používat oba najednou. Pro využívání musí zákonný zástupce provést registraci telefonního čísla nebo čísel v programu Školní program.

!!Upozornění - pokud jste v programu zaregistrováni a převádíte do naší školy pouze své dítě (typicky rodiče žáků prvních tříd) je možné, že Vám nepůjde přidat telefonní číslo (neuvidíte tlačítko přidat). V tomto případě nás kontaktujte na tel.: 601 588 035 !!

Upozorňuji na nutnost při použití telefonu, dodržovat s ohledem na bezpečnost dětí základní pravidlo, telefon používám, až když jsem u školy, ne dříve.  Tímto  se identifikujete a vydáváte pokyn vychovatelce, aby vaše dítě odeslala ze školní družiny ke vchodu, kde čekáte.

Mgr. Zdeněk Hnilička - ředitel školy

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
Telefon 386 355 860
Telefon do "dvora" 602 519 804