AKCE ŠKOLY

Od školního roku 2015/ 2016 spolupracujeme s rakouskou základní školou Neue Mittel Schule Naarn. Vždy dvakrát ročně se sejdeme. Jednou v Čechách (Český Krumlov, Zlatá Koruna,…), jednou v městečku Naarn.

69. ročník (2019/2020)

Kategorie Z5 – školní kolo, výsledková listina

  1. KLABOUCH TOMÁŠ, 5. A - úspěšný řešitel
  2. ŠTEIER FILIP, 5. A - úspěšný řešitel
  3. FILOUŠ JIŘÍ, 5. B - úspěšný řešitel
  4. HUTICS LILIA 5. B
  5. MÍK PETR 5. C
  6. KLÍMA MARTIN 5. B
  7. DŽEMAILI AMAR 5. B

Rok se s rokem sešel a my jsme nemohli zahálet s návštěvou našich sousedů, konkrétně města Linec. Tentokrát jsme spojili příjemné z užitečným - zkombinovali jsme poznání v naučném muzeu budoucnosti se zábavou a nákupy na adventních trzích v centru Lince.

Dne 5. 12. 2019 se děti 2. výtvarné dílny ZŠ Dukelské zúčastnily výtvarného programu Mgr. Pártlové, výroby vánoční cukroví ze slaného těsta. Pečení a tvorba cukroví je dodnes jednou z mnoha krásných vánočních tradic, jež by se měly nejenom připomínat, ale i dodržovat.

Dvouhodinovým výtvarným programem děti provedla paní učitelka příhodně převlečená za čertici. Všichni si hodinu moc užili a sami se podívejte, jak se dětem dařilo…

Žáci naší školy se ve dnech 1. – 28. 10. 2019 zúčastnili základního kola Logické olympiády 2019. Základní kolo absolvovali on-line. Všem řešitelům děkujeme za účast a blahopřejeme nejlepším.

Dne 16. 10. 2019 se žáci 8. a 9. ročníků naší školy zúčastnili školního kola soutěže Přírodovědný klokan v kategorii Kadet. Nejlepším řešitelům blahopřejeme.

 

Nejlepší řešitelé:

  1. B. Čermínová
  2. K. Neubauer, K. Švarcová
  3. J. Tvrz, N. Šteierová