AKCE ŠKOLY

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 

Zápis do ZŠ Dukelská 11, Č. Budějovice včetně odloučeného pracoviště Novohradská 115, Nové Hodějovice bude jednotný.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze získat na internetové adrese:
http://zapiszscb.c-budejovice.cz