AKCE ŠKOLY

Dne 23. 4. 2021 jsme si připomněli Světový den knihy. Osmáci si v rámci českého jazyka zkusili pracovat v programu Pixton edu a ztvárnili pro vás své oblíbené knihy. Zkusíte uhodnout, jaké knížky jsou u nich na seznamu těch nej?

 

m klokan

Školní rok 2020/2021 – 19. 3. 2021

Celkový počet soutěžících: 319

Již celé generace žáků a žákyň Základní školy, Dukelská 11 se úspěšně potýkají s TV výzvou. O co menší je velikost našich dvou tělocvičen, o to větších výkonů sportovci Dukelské dosahují. Naše děti, trénované ve stísněných prostorách, se proto nenechaly zastrašit výzvou naší sportovkyně Mgr. Plíškové Kateřiny. Výzva byla naprosto v souladu s protiepidemiologickým opatřením “ Chodíme, chodíme, hore po katastru“ a děti chodily a chodily a výsledky nejlepších pochůzkářů jsou tady 😊

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze získat na internetové adrese zapiszscb.c-budejovice.cz

Na této adrese si elektronicky vyplníte a vytisknete žádost. Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Protože nám osud dětí s Downovým syndromem není lhostejný, rádi se zapojujeme do Ponožkové výzvy. Kromě úžasných videí a fotografií, vznikl i kreslený příběh pro naši Elišku. Jak se nám povedl, můžete posoudit sami.

rozcvicky plakat sm