Během dubna a května se žáci všech 4. ročníků zúčastnili projektu s názvem První pomoc do škol. Projekt organizuje ČČK České Budějovice ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice. Díky tomu nás tak mohli navštívit pracovníci Červeného kříže. V každé třídě 4. ročníků (4.A, 4.B, 4.C, 4.D) proběhlo školení první pomoci. Zdravotníci se žáky hovořili např. o zdravém životním stylu, pravidlech první pomoci, jak správně přivolat záchrannou službu apod. Záchranáři věrohodně simulovali různá zranění, která měli žáci správně ošetřit. Dále si vyzkoušeli, jak pohotově resuscitovat zraněnou osobu. Záchranáři se také podělili o skutečné případy ze své praxe. Popisované skutečnosti žáky velice zajímaly a měli mnoho dotazů. Žáci se aktivně zapojili a tím si osvojili základní informace potřebné při poskytování první pomoci.