AKTUALITY

Zvláštní zápis pro děti z UKRAJINY bude probíhat následovně:

  • zápis do ZŠ bude 7. a 8. června od 14:00 do 18:00 hodin - pro děti 1. ročníku ZŠ na Základní škole, Nová 5, Č. Budějovice
  • U zápisů bude zajištěn tlumočník.
  • Žádosti o přijetí budou vyplněny na místě, případně je možné přijít s předvyplněnou žádostí. Uchazečům budou přidělena registrační čísla, pod kterými budou následně zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webu příslušné spádové školy.

Magistrát města České Budějovice