AKTUALITY

POZOR ZMĚNA - od zítřka 18. 9. jsou roušky pro žáky povinné na II. stupni i ve třídách a to jak o přestávkách tak při výuce.

Od 18. 9. 2020 je dle Mimořádného opatření Č. j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN (viz. příloha) v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

SOP logo

Vážení rodiče, školní pokladna je dočasně mimo provoz.

Byla jednou jedna pamětní deska, kterou v útrobách školy opatroval pan školník dlouhých třicet let. Ani přes prach a zašlé písmo nešlo přehlédnout hodnotu kamene. Pan ředitel uvolnil nutné finance na opravu a obnovu dávných vzpomínek. Kameníci z Kamenictví Kadlec znovu odhalili bílý mramor, třpytivé zlato dalo slovům lesk. Budova Základní školy Dukelská poskytla harmonické místo, kam se vzpomínka na autory stavby vrátila. Doufáme, že bude hodně dlouho v nice u hlavního vchodu připomínat minulé časy.

Pamětní deska před rekonstrukcí Pamětní deska po rekonstrukcí

Organizace školy se bude přizpůsobovat epidemiologické situaci v Českých Budějovicích a tzv. "Semaforu".

1. září 2020

6. - 9. ročník

  • 7:45 - 8:00 - shromáždění dětí ve třídách
  • 8:00 - 9:35 - třídnické hodiny (základní informace pro nový školní rok)
  • 9:40 - odchod žáků ze školy
  • Provoz školní jídelny od 10:00 hodin

2. září 2020

Třídnické hodiny

  • 6. ročník 8:00 – 12:15 (společný odchod na oběd)
  • 7. ročník 8:00 – 12:30 (společný odchod na oběd)
  • 8. ročník 8:00 – 12:45 (společný odchod na oběd)
  • 9. ročník 8:00 – 12:55 (společný odchod na oběd)

3. září 2020

  • Vyučování dle rozvrhu
  • Provoz jídelny bude upřesněn