AKTUALITY

Vyhlášení volných dnů ředitelem ZŠ, Dukelská 11, České Budějovice.

Dle doporučení zřizovatele (viz. příloha), v souladu s ustanovením § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a po zralé úvaze toto doporučení respektuji a vyhlašuji na 25. – 26. 10. 2021 volné dny pro děti ZŠ. O udělení volna budou žáci i rodiče informováni prostřednictvím KOMENS (Bakaláři) či Žákovské knížky a na webových stránkách naší školy.

V Českých Budějovicích dne 20. 10. 2021
Mgr. Zdeněk Hnilička v.r
ředitel školy

Organizace Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice se sídlem Dukelská 11, 370 01 České Budějovice, odloučené pracoviště Nové Hodějovice v Novohradské ulici, vypisuje výběrové řízení na pozici školník a vrátný

Řemeslné dílny – vzdělávací programy pro základní školy

Ve středu 1.9. 2021 se žáci naší školy zúčastnili slavnostního předávání mezinárodních certifikátů z anglického jazyka na radnici v Českých Budějovicích. Absolventi kurzů z 6.-8.ročníků získali certifikáty Movers a Flyers. Přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky z anglického jazyka budou v případě zájmu dětí pokračovat i v letošním školním roce. Všem úspěšným absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu angličtiny.