AKTUALITY

Zvláštní zápis pro děti z UKRAJINY bude probíhat následovně:

  • zápis do ZŠ bude 7. a 8. června od 14:00 do 18:00 hodin - pro děti 1. ročníku ZŠ na Základní škole, Nová 5, Č. Budějovice
  • U zápisů bude zajištěn tlumočník.
  • Žádosti o přijetí budou vyplněny na místě, případně je možné přijít s předvyplněnou žádostí. Uchazečům budou přidělena registrační čísla, pod kterými budou následně zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webu příslušné spádové školy.

Magistrát města České Budějovice

 Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

V pátek 8. 4. 2022 proběhlo pod záštitou DDM ČB okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Zpěváci a zpěvačky se po delší nucené pauze sešli v krásných prostorách českobudějovické Hardtmuthovy vily, aby si zazpívali a poslechli vystoupení ostatních soutěžících.

Základní školu Dukelská reprezentovaly v komorním zpěvu žákyně 8. C, Eliška Svobodová a Linda Švachová. Za svůj výkon získaly ZLATÉ PÁSMO.

Gratulujeme!