AKTUALITY

skolaBěhem letních prázdnin je škola otevřena veřejnosti pravidelně v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin. V týdnu od 3. - 8. srpna 2015 je škola uzavřena.
gala2015

englishday-16Dne 15. května se na Základní škole Vltava uskutečnil projektový den v angličtině ve spolupráci s naší školou a rodilými mluvčími Zenem a Jeromem.

Celý článek o akci včetně fotek nalezneta pod TÍMTO ODKAZEM.

eli_vicka

Závěr každého pololetí je věnován pozastavením se nad získanými znalostmi a dovednostmi v podobě větší samostatné práce. V tradičním pojetí jde o tzv. pololetní práce.

Před sedmi roky jsme přišli s myšlenkou zajistit v rámci této práce každému žákovi stejné podmínky (jednotné zadání, stejný časový rozsah i den). To umožnilo poskytnout kromě výsledné známky i další zpětnou vazbu, a to pořadí úspěšnosti žáka v rámci celého ročníku; samozřejmě anonymně pod číselným kódem. Předpokládali jsme, že to bude zejména pro uchazeče o přestup na střední školu zajímavý údaj, který mu prozradí, nakolik je třeba ještě „přidat“, pokud chce být při přijímacím řízení úspěšný.

Uplynula už dost dlouhá doba na to, abychom se mohli svých žáků zeptat na to, jak na možnost srovnání s ostatními spolužáky nahlížejí oni. A tady jsou výsledky:

prinosPokud přimhouříme oči a nebudeme bazírovat na jednotkách, lze říci, že se všichni takřka vyrovnaně rozdělili ve svém postoji na vyrovnané třetiny. Je stejné množství těch, kteří vidí v možnosti srovnání se s druhými přínos, jako těch, kteří ho nevidí, resp. výsledky nesledují. Překvapivá je pro nás poslední stejně početná skupina, která se neumí přiklonit ani na jednu stranu. Neočekávaným zjištěním je i výsledek v přímé úměře: čím mladší žáci, tím pozitivnější ohlas na možnost srovnání a naopak. Že by se deváťáci báli pohlédnout „realitě do očí“? Konečné rozhodnutí, zda poskytovat nadále anonymní žebříčky úspěšnosti či nikoliv tak zřejmě bude na vyučujících, pro které chystáme podobnou anketu.

usiliV anketě jsme se také zajímali, zda podle žáků odpovídá výsledek srovnávací práce jejich celopololetnímu úsilí. Výsledky jsou pro tvůrce testů příznivou zprávou. Ve všech testovaných předmětech většina žáků souhlasí, že testy se shodují s nároky učitelů a výsledky tak odpovídají jejich práci v průběhu celého pololetí.

domaci_pripravaNeubránili jsme se ani otázce, nakolik se žáci připravují na písemné práce doma a zda toto vynaložené úsilí je zhodnoceno. Více jak polovina žáků se vyjádřila pozitivně. Řada respondentů nás však dovětkem u negativní odpovědi upozornila, že „má dobrou známku, i když se vůbec nepřipravovala“, tudíž úsilí neodpovídá známce. Kéž by se tak vedlo všem ;-)