Není tajemstvím, že naši školu hojně navštěvují studenti zdejší Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, kteří zde absolvují své první krůčky coby učitelé.

Z naší dlouholeté zkušenosti jednoznačně vyplývá, že katedra výtvarné výchovy si stálou tradici kvalitní odborné připravenosti studentů výtvarného oboru. V posledních letech se navíc posunula kupředu lidskost a výrazně se zlepšily sociální dovednosti nynějších budoucích pedagogů, se kterými se na naší škole setkávám.

Za všechny nezletilce, kteří stále studují, bych chtěla vyzdvihnout osobnost Nikoly Příhodové, která dělá čest své katedře i svému jménu. Učí děti zážitkově, její příhody navozují atmosféru opravdového světa. Děti si nepodmaní svým křehkým hlasovým fondem. Ovšem svou empatií, laskavým a důsledným vystupováním si získá nejedno dítko. Cítím nejen v ní, ale i v ostatních mladých lidech, kteří k nám z katedry výtvarné výchovy přicházejí, velkou Naději pro naše vzdělávání malých výtvarníčků.

Přeji na katedře výtvarné výchovy PedF JU i nadále takové osvícení mysli a nám, stávajícím pedagogům, obětavé následovníky nejen s dobrými vlastními výtvarnými projevy, ale především se srdcem na dlani.

Mgr. Eva Kubalíková
Vedoucí metodické sekce – Umění a kultura