ipad webV přípravném týdnu se metodická sekce Moderní výuka zúčastnila školení Tablet jako efektivní nástroj pro učitele, které bylo plné inspirace, jaké aplikace pořídit. Na začátku školního roku pak proběhlo úvodní seznámení vyučujících s využíváním iPadů. Intenzivně se také pracuje na aktualizacích, které jsou potřebné pro správné fungování.

V současné době se pedagogové blíže seznamují s iPady a vyhledávají nové atraktivní aplikace, které by mohli využívat ve výuce – např. ChatterPix kids, HP Reveal, vytváří si přípravy využívající QR kódy a studují weby, které se touto problematikou zabývají (www.ipadvevyuce.cz, www.dejtemipevnybod.cz ,…)

Aktivně jsou iPady aktuálně využívány v hodinách konverzace v anglickém jazyce.