AKTUALITY

Asociace školních jídelen ve spolupráci se Státní zdravotním ústavem, Českou asociací sester – sekcí nutričních terapeutů, Krajskými hygienickými stanicemi a dalšími regionálními partnery založila v rámci celorepublikového projektu centra v celé ČR. Projekt si dal za cíl vytvořit jednotné zázemí pro sdílení odborných informací, praktických rad a názorných ukázek. Snahou je zvyšovat zdravotní a nutriční úroveň pracovníků školních jídelen a podpořit výchovu žáků v osvojování správných stravovacích návyků. Memorandum o spolupráci v pilotním projektu „Krajského centra sdílení dobré praxe“ bylo uzavřeno mezi městem, Krajskou hygienickou stanicí, ZŠ Dukelská a Školní jídelnou U Tří lvů a podepsal jej primátor Jiří Svoboda.

Fotografie >>>

Dne 23.10. 2019 naši žáci úspěšně reprezentovali školu ve stoním tenise v soutěži "O pohár primátora města" . Vybojovali krásné 3. místo. Gratulujeme a děkujeme.

Soutěž ve stolním tenise O pohár primátora města

ipad webV přípravném týdnu se metodická sekce Moderní výuka zúčastnila školení Tablet jako efektivní nástroj pro učitele, které bylo plné inspirace, jaké aplikace pořídit. Na začátku školního roku pak proběhlo úvodní seznámení vyučujících s využíváním iPadů. Intenzivně se také pracuje na aktualizacích, které jsou potřebné pro správné fungování.

V současné době se pedagogové blíže seznamují s iPady a vyhledávají nové atraktivní aplikace, které by mohli využívat ve výuce – např. ChatterPix kids, HP Reveal, vytváří si přípravy využívající QR kódy a studují weby, které se touto problematikou zabývají (www.ipadvevyuce.cz, www.dejtemipevnybod.cz ,…)

Aktivně jsou iPady aktuálně využívány v hodinách konverzace v anglickém jazyce.

Zážitek v projekčním domu poučí o totalitě

Žáci ZŠ Dukelská úspěšně reprezentovali školu v okresním kole přespolního běhu. Nejprve startovala kategorie III (žáci 6. – 7. ročníků). Chlapci se umístili na 4. místě. Dívky proběhly po drtivém finiši na místě 2. V kategorii IV. Chlapci doběhli v nejpočetněji zastoupené kategorii na 3. místě. Dívky se také umístily na krásném 3. místě. Za zmínku stojí individuální výkon Kryštofa Capla, který celkově doběhl na 2. místě a Nely Steirové, která svou kategorii vyhrála.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.