01 zsdukelska most

 

Jsme rády, že přeshraniční spolupráce naší Základní školy, Dukelská, České Budějovice, Magistrátu města Českých Budějovic, ZŠ Heidenhoff Pasov a Magistrátu města Pasova bude pokračovat. Pro děti i pro nás ji vnímáme jako smysluplnou a obohacující.

Wir sind froh, dass die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von unserer Grundschule Dukelská, dem Magistrat der Stadt České Budějovice (Budweis) und von der Grundschule Heidenhoff und dem Magistrat der Stadt Passau weiterhin fortsetzen wird. Wir finden sie nämlich nicht nur für die Kinder sondern auch für uns sinnvoll und bereichernd.

Vytvarný tým ZŠ Dukelská a tým Most

most