1. září 2020

6. - 9. ročník

  • 7:45 - 8:00 - shromáždění dětí ve třídách
  • 8:00 - 9:35 - třídnické hodiny (základní informace pro nový školní rok)
  • 9:40 - odchod žáků ze školy
  • Provoz školní jídelny od 10:00 hodin

2. září 2020

Třídnické hodiny

  • 6. ročník 8:00 – 12:15 (společný odchod na oběd)
  • 7. ročník 8:00 – 12:30 (společný odchod na oběd)
  • 8. ročník 8:00 – 12:45 (společný odchod na oběd)
  • 9. ročník 8:00 – 12:55 (společný odchod na oběd)

3. září 2020

  • Vyučování dle rozvrhu
  • Provoz jídelny bude upřesněn