Dne 28. 2. se žáci 8. ročníku zapojili do roadshow Ministerstva zdravotnictví ke kampani Studuj zdrávku. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch společně s odborníky z budějovické nemocnice nejprve pobesedoval s žáky na ZŠ Dukelská, poté se společně odebrali do OC IGY, kde probíhal následný interaktivní program.