Asociace školních jídelen ve spolupráci se Státní zdravotním ústavem, Českou asociací sester – sekcí nutričních terapeutů, Krajskými hygienickými stanicemi a dalšími regionálními partnery založila v rámci celorepublikového projektu centra v celé ČR. Projekt si dal za cíl vytvořit jednotné zázemí pro sdílení odborných informací, praktických rad a názorných ukázek. Snahou je zvyšovat zdravotní a nutriční úroveň pracovníků školních jídelen a podpořit výchovu žáků v osvojování správných stravovacích návyků. Memorandum o spolupráci v pilotním projektu „Krajského centra sdílení dobré praxe“ bylo uzavřeno mezi městem, Krajskou hygienickou stanicí, ZŠ Dukelská a Školní jídelnou U Tří lvů a podepsal jej primátor Jiří Svoboda.

Fotografie >>>