Požadavky na sešity

pomucky

Předmět číslo sešitu
Český jazyk - školní 564
- Přehled mluvnice
po dohodě
- Sloh 544
- Literatura po dohodě
- Domácí úkoly
524
- Pravopisná cvičení
524
- Kontrolní práce
z minulého šk. roku
Anglický jazyk - školní
564
- Testy z minulého šk. roku
Dějepis
444
- Testy 544
Výchova k občanství
524
Zeměpis 540
Matematika - školní 440
- Domácí úkoly 520
- Desetiminutovky 520
- Kontrolní práce z minulého šk. roku
- Pracovní sešit po dohodě
Přírodopis
540
- Laboratorní práce z minulého šk. roku
Fyzika
545
Hudební výchova
kroužkové desky A5
Informační technologie
520
VOLITELNÝ Předmět číslo sešitu
Hudební dílna kroužkové desky A4
Informatika 520
Konverzace v Aj 544

Pomůcky na VV / VD

 • dřívko nebo špejle nebo redispero
 • černá tuš
 • silný fix – zkosený hrot
 • slabý černý fix
 • plochý štětinový štětec č.10
 • plochý štětinový štětec č.14
 • kulatý vlasový štětec č.6
 • kulatý vlasový štětec č.8
 • nůžky
 • tužka č.1 (měkká)
 • tužka č.3B (střední tvrdost)
 • plastové tácky na míchání barev - 4
 • polévková lžíce
 • utěrka nebo hadr
 • igelit na lavici (80x110 cm)
 • pracovní oděv
 • lepidlo na papír v tyčce
 • Herkules
 • kelímek na vodu
 • anilinky nebo vodovky
 • voskovky
 • Remakoly – bílá*
 • Remakoly – žlutá*
 • Remakoly – modrá*
 • Remakoly – červená*
* Remakoly je možno objednat během září u vyučující VV/VD (nákup ve velkoskladu). Žáci, kteří mají VV pouze 1hod/týdně, mohou mít remakoly společně ve dvojici.