Požadavky na sešity

pomucky

Předmět číslo sešitu
Český jazyk - školní 564
- Přehled mluvnice
po dohodě
- Sloh 544
- Literatura po dohodě
- Domácí úkoly
524
- Pravopisná cvičení
524
- Kontrolní práce
z minulého šk. roku
Anglický jazyk - školní
564
- Testy z minulého šk. roku
Dějepis
444
- Testy 544
Výchova k občanství
524
Zeměpis 540
Matematika - školní 440
- Domácí úkoly 520
- Desetiminutovky 520
- Kontrolní práce z minulého šk. roku
- Pracovní sešit po dohodě
Přírodopis
540
- Laboratorní práce z minulého šk. roku
Fyzika
545
Hudební výchova
kroužkové desky A5
Informační technologie
520
VOLITELNÝ Předmět číslo sešitu
Hudební dílna kroužkové desky A4
Informatika 520
Konverzace v Aj 544

Pomůcky na výtvarnou výchovu

 1. Pracovní oděv – ne zástěra - ideálně staré velké triko
 2. Igelit na lavici – omyvatelný kus ubrusu
 3. Utěrka nebo hadr
 4. Remakoly (bílá, červená, modrá, žlutá)
 5. čajové lžičky – mohou být i umělohmotné
 6. Paleta nebo omyvatelný plastový tácek
 7. Kelímek na vodu - bez nasazovací hubičky – stačí kelímek od jogurtu
 8. Vodovky
 9. Anilinky
 10. Silný černý fix permanentní - zkosený
 11. Tenký černý fix permanentní
 12. Pastelky (progresso)
 13. Lepidlo na papír v tubě
 14. Herkules – objem 250ml
 15. Tužka č. 3B, 6B
 16. Černá tuž
 17. Redispero č. 1 + násadka/špejle
 18. Ploché štětinové štětce č. 10, č. 14
 19. Kulaté vlasové štětce č. 6, č. 8
 20. Voskovky – 12ks
 21. Nůžky
 22. Plastická guma