Milí žáci,
za výtvarný ateliér vám chceme poděkovat za spolupráci při zpracování témat „Spadla z nebe“ a „Ostrov Naděje“. Dostaly jsme od Vás nádherné obrázky, ať už elektronicky nebo fyzicky a ceníme si toho, kolik času, trpělivosti, radosti, píle a neuvěřitelných nápadů jste do tvorby vložili. Záleželo na každém z vás, jak jste dokončili příběh ze zadání. Provázela vás neznámá bytost, která právě spadla z nebe nebo tajemný ostrov Naděje. Kouzelné je, že každý z nás má jinou fantazii. Co obrázek, to originální nápad. O tom se můžeme společně přesvědčit ve výběru vašich obrázků pod tímto článkem. Současná situace nám sice neumožní návštěvu galerie nebo výstavu v prostorách naší školy, to nám ale nezabrání uspořádat si malou výstavu na webu naší školy. Tak vám, i když z pohodlí domova, přejeme příjemnou návštěvu výstavy, na které se podílel každý z vás a za to vám upřímně děkujeme.

Přejeme vám hodně zdraví, síly, naděje a věřte, že už se moc těšíme, až bude náš ateliér plný smíchu, štěstí, radosti z tvorby i ze shledání. A ta doba přijde. Věřme, že už brzy!Nové zadání na výtvarnou výchovu i výtvarnou dílnu najdete přímo ve skupině vaší třídy na Teams, v kanálu Výtvarná výchova. Práce na VV i VD budou zadány na Office 365 – Teams - Zadání. Práce můžete odevzdávat nejen elektronicky skrze Teams, ale i osobně na vrátnici školy. Pokud se situace nezmění, můžete se těšit na další výstavu, kterou uspořádáme prostřednictvím školního webu.

Mějte se krásně a tvořte doma s radostí!