SPZBibliografické údaje

Škola pro život
Pracovní sešit pro žáky ZŠ, Dukelská 11, Č. Budějovice
II. stupeň (6. – 9. ročník)
1. vydání / České Budějovice 2013

Autorský kolektiv

 • Hana FARNÍKOVÁ
 • Milena HOLCOVÁ
 • Lenka HROMADOVÁ
 • Andrea JONÁŠOVÁ
 • Jana KRCHOVÁ
 • Zdeněk KRUPA
 • Petra KUBEŠOVÁ
 • Daniela NOVÁ
 • František ROZUM
 • Pavel ŠKRNA
 • Eva ŠVECOVÁ

Obsah

DĚJEPIS

 • Z památky do památky
  Čím se můžeme pochlubit? / Běž na Černou věž / Založení města Gotika v Budějovicích / Renesanční Budějovice / Barokní Budějovice / Průvodce Českými Budějovicemi / Zahraj to znovu, Samsone

 ČESKÝ JAZYK

 • Učení – mučení  
 • Vyjmenovaná slova
  Přehled vyjmenovaných slov / Chytáky u vyjmenovaných slov / Slova příbuzná slovům vyjmenovaným  / Souhrnné opakování vyjmenovaných slov
 • Úřední korespondence
  Dopis / Žádost / Přihláška ke studiu; Odvolání / Životopis; Motivační dopis; Průvodní dopis
 • Pravopisné perličky
  Velká písmena. Podstatná jména x přídavná jména přivlastňovací /Shoda podmětu s přísudkem / Předpona s-, z-, vz- / Souhrnné opakování
 • Čtení s porozuměním
  O strážcích pramenů / Útěk / Londýn a deštníky – deštníky nad ČB / Cíl Buenos Aires

ANGLICKÝ JAZYK

 • Holidays
  Vocabulary / Verbs and their past forms / A Postcard from holiday
 • Shopping
  Shops, products and people / In a shop – dialogues / I am shopping – dialogues
 • Health
  Illnesses, injuries, symptoms and treatment / What should I do? Advice and dialogues / At the doctor’s – Dialogues
 • Jobs
  Vocabulary / Adjectives – Human Qualities / Curriculum Vitae – CV

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 • Jak se bránit proti šikaně / Odmítnutí / Mocné drogy / Umět zvládat svůj finanční svět

 MATEMATIKA

 • Odhady, výpočty O, S, V
  Odhady a měření délek / Výpočty obvodů a obsahů / Výpočty objemů těles / Odhady a měření úhlů
 • Nákup a oplocení pozemku
  Výběr pozemku, jeho cena / Financování pozemku / Oplocení pozemku – výpočet O, S / Betonování plotu – výpočet objemu I / Betonování plotu – výpočet objemu II
 • Stavba domu a bazénu
  Projekt pro stavbu domu / Základová deska / Hrubá stavba / Bazén
 • Konstrukce střechy
  Střecha domu / Rekonstrukce střechy / Zahradní sezení

 FYZIKA

 • Mimořádné události
  Co jsou mimořádné události. Jak se chovat při mimořádné události / Jsme připraveni na mimořádné události? Jak se chovat při/po povodni / Nebezpečné látky. Jak se chovat při havárii s únikem nebezpečných látek / Jak se chovat při radiační havárii

 CHEMIE

 • Éčka
  Úvod do problematiky éček / Rozdělení éček a jejich funkce / Éčka v potravinách / Chemická podstata éček

 PŘÍRODOPIS

 • První pomoc
  Jak postupovat při nehodě / Krvácení / Zasažení elektrickým proudem / Popáleniny a omrzliny / Šok / Krizové situace / Obvazové techniky

 ZEMĚPIS

 • Kartografie
  Práce s topografickou mapou / Určování zeměpisné polohy / Analýza geografických dat / Geografické ukazatele / Práce s turistickou mapou Českých Budějovic / Cyklistický výlet