Aktuální informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 

Zápis do ZŠ Dukelská 11, Č. Budějovice včetně odloučeného pracoviště Novohradská 115, Nové Hodějovice bude jednotný.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze získat na internetové adrese:
http://zapiszscb.c-budejovice.cz

Na této adrese si elektronicky vyplníte a vytisknete žádost. Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Vydávání žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • V období od 13. 3. 2023 - 9. 4. 2023 je možné získat Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na výše uvedené internetové adrese
 • Dále je možné vyplnit formulář žádosti v ZŠ Dukelská 11, Č. Budějovice nebo na odloučeném pracovišti Novohradská 115, Nové Hodějovice, ale pouze ve dnech zápisu tj. 13. 4. (čtvrtek) a 14. 4. (pátek) 2023
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné získat na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1 - Lucie Lavičková tel. 386 801 508, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace:

 • Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ ani OŠMT magistrátu města kontaktovat.
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).
 • Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo zdravotního pojištění dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

Příjem žádostí

 • čtvrtek 13. 4. 2023, 14:00 – 17:30 hod.
 • pátek 14. 4. 2023 ,14:00 – 17:00 hod.

K objektivnímu posouzení školní zralosti je žádoucí přítomnost dítěte u zápisu.

K zápisu si přineste s sebou:

Rezervační systém bude spuštěn ve druhé polovině měsíce března.

Odklad školní docházky

Žádost o odložení povinné školní docházky lze získat na téže internetové adrese:
http://zapiszscb.c-budejovice.cz

Po vyplnění a vygenerování žádosti o odklad získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

K vytištěné žádosti musíte doložit:

 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa (tiskopis ZDE)
 • doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra

 Přijímací řízení a vydávání rozhodnutí:

30 dní od zápisu je zpřístupněno zákonnému zástupci sledování průběhu přijímacího řízení

Z kapacitních důvodů budeme přijímat do 4 prvních tříd cca 85 dětí podle následujících kritérií:

 1. trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu (zákon č. 561/2004 Sb., § 36, od. 7), při vyšším počtu dětí ve školském obvodu – los
 2. sourozenec stávajícího žáka, který již navštěvuje danou školu
 3. vzdálenost trvalého pobytu dítěte od školy v případě dětí z jiných obvodů (vchod – vchod)

V případě naplnění kapacity 1. třídy na odloučeném pracovišti v Nových Hodějovicích, budou neumístění uchazeči z obvodu umístěni do ZŠ Dukelská 11. Rozdělení dětí do jednotlivých prvních tříd je plně v kompetenci školy.

Těšíme se na Vás.