Renomovaný dětský psycholog PhDr. Václav Mertin přednášel na ZŠ Dukelská.

Pololetní prázdniny využil pedagogický sbor ZŠ Dukelská k setkání s renomovaným dětským psychologem působícím na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy PhDr. Václavem Mertinem.

Přednášející se podělil s pedagogy o své názory např. na vliv mobilních telefonů na vývoj dítěte, na důležitost čtení vzhledem k dalšímu vzdělávání, inkluzi, osobnost učitele a další. Vyjádřil se následně i k tématům, která v reakcích a otázkách zmínili učitelé.