Dne 16. 10. 2019 se žáci 8. a 9. ročníků naší školy zúčastnili školního kola soutěže Přírodovědný klokan v kategorii Kadet. Nejlepším řešitelům blahopřejeme.

 

Nejlepší řešitelé:

  1. B. Čermínová
  2. K. Neubauer, K. Švarcová
  3. J. Tvrz, N. Šteierová