Významné výročí jsme si připomněli na naší škole během dalšího ročníku projektu Příběhy bezpráví - Měsíc filmu na naší škole. Žáci 9. ročníku nejdříve shlédli dokument Z deníku Ivany A., který na základě autentických vzpomínek osmnáctileté středoškolačky reflektuje život v naší zemi v letech 1989 – 1990. Poté následovala beseda s panem Radanem Běhounem, jenž byl jedním ze členů studentského stávkového výboru v Českých Budějovicích během Sametové revoluce. Na konci besedy dostali žáci možnost položit našemu hostu dotazy na témata, která je zajímala.

Černobílé fotografie byly použity s laskavým svolením pana Radana Běhouna.