Žáci naší školy mohou již od září navštěvovat Badatelský klub a Čtenářský klub.

Činnost klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a motivaci žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání.

Malí badatelé vyrobí modelínu, vytvoří „lávovou lampu“, sestaví krmítko a hmyzí domek, založí si sbírku přírodnin a mnoho dalšího.. Na naší škole byl také založen zookoutek, kde si žáci mohou během velké přestávky zvířátka pohladit a pochovat a malí badatelé je pak v rámci kroužku opečovávají.

Kroužek je určen pro zájemce o vědecké poznatky z oblasti přírodních věd i ty, kteří si potřebují v těchto oblastech své dovednosti a znalosti vylepšit.

Pod vedením Mgr. Petry Mikešové se žáci scházejí v odborné učebně chemie každé úterý od 14:00 do 15:30.

Čtenářský klub se schází každé pondělí od 14:00 do 15:30 ve školní knihovně pod vedením Mgr. Michaely Liškové. Každá lekce je zaměřena na jiné téma např. komiksy, fantasy literatura atd. Žáci se seznámí na začátku lekce s teorií a v druhé části pak sami čtou a posléze si navzájem sdělují své dojmy z přečtené knihy. Součástí činnosti klubu je také doporučování a sdílení knih.