I během lepetr placaktošního listopadu se naše škola zúčastnila projektu Příběhy bezpráví - Měsíc filmu na školách. Žáci nejdříve zhlédli dokument České děti, popisující vznik hnutí, které se na konci 80. let podílelo na pořádání demonstrací proti komunistickému režimu, včetně proslulého Palachova týdne v lednu 1989. Poté si poslechli vyprávění nejvýraznější postavy hnutí Petra Placáka, jenž byl za své aktivity několikrát zatčen a zbit Státní bezpečností.