hlasek2016Operníci, opernice trénovali převelice…
V odpoledních hodinách se do školy vrátily děti navštěvující sbor Hlásek a hudební dílny 7. ročníku, aby se důkladně připravily na květnové vystoupení ve dvou kratičkých operách O dvanácti měsíčkách a v Budulínkovi.
Zkouška to byla náročná, ale odměnou všem zúčastněným bylo strašidelné putování po chodbách školy a následné přenocování v tělocvičně.
Držte nám pěstičky, aby se dílka vydařila a přijďte si nás poslechnout 10. května na Jarním koncertě!

Tým malých - velkých hudebníků a L. Polická