P1010157Ve čtvrtek 27. listopadu se uskutečnil výlet do Bundeshandelsschule und Bundeshandelsakademie Linz. Byl vyvrcholením práce na společném projektu „Goals, points and seconds“ (eTwinning project).

Po příjezdu a pěším přesunu do dané střední školy jsme dvě vyučovací hodiny strávili společně se dvěma třídami dané školy (studenti 16-18  let).

Nejdříve jsme se navzájem představili, předvedli prezentace v anglickém jazyce a v rakousko-českých skupinkách pohovořili o našich zájmech.  Dostalo se na každého.

Po obědě nám pan učitel Michael povyprávěl o multikulturní historii a současnosti Lince a o své škole. Vycházka centrem města ve smíšených skupinách byla určena na závěr. Studenti vyhledávali budovy z fotografií na pracovních listech. Společná návštěva restaurace Mc Donald´s nemohla chybět.

P1010152P1010156

43