Dne 17. 5. proběhl na ZŠ Dukelská 5. tříd na téma EVROPA KOLEM NÁS – MULTIKULTURALITA.

Výukové aktivity připravili studenti Pedagogické fakulty pod vedením paní Ph.D. Petry Karvánkové. Projekt se měl konat v parku Stromovka, z důvodu velice nepříznivého počasí se konal v ZŠ Dukelská. Studenti připravili celkem 11 stanovišť s výukovými aktivitami. Žáci všech ročníků 5. třídy se se na jednotlivých stanovištích střídali po skupinách. Žákům se jednotlivá stanoviště líbila, aktivity hodnotili jako zajímavé. Ke každému zařazenému tématu si žáci osvojili nové znalosti. Workshop hodnotili jako zábavný, osvojené informace jako zajímavé a užitečné.

 
Evropa kolem nás – multikulturalita
Evropa kolem nás – multikulturalita
Evropa kolem nás – multikulturalita
Evropa kolem nás – multikulturalita
Evropa kolem nás – multikulturalita
Evropa kolem nás – multikulturalita
Evropa kolem nás – multikulturalita
Evropa kolem nás – multikulturalita
Evropa kolem nás – multikulturalita
Evropa kolem nás – multikulturalita
Evropa kolem nás – multikulturalita
Evropa kolem nás – multikulturalita
Evropa kolem nás – multikulturalita
Evropa kolem nás – multikulturalita
Evropa kolem nás – multikulturalita
Evropa kolem nás – multikulturalita