Vzdělávací akce ve vodárenské věži - Světový den vody

Žáci 2. tříd se zúčastnili vzdělávacího programu určeného pro 1. stupeň základních škol ke Světovému dni vody. Program se skládal z promítání krátkého filmu o koloběhu vody v přírodě i lidském životě, film byl promítán přímo v historickém vodojemu, který se nachází v areálu vodárenské věže firmy Čevak. Prohlédli si vodárenskou věž, v doprovodu průvodkyně „vodnice“ si děti prohlédly venkovní areál vodárenské věže, kde je čekal zábavný kvíz o ceny a pokusy s vodou. Vzdělávací akci si děti velice užily, odnesly si spoustu nových informací a dárečků.

Světový den vody
Světový den vody
Světový den vody
Světový den vody
Světový den vody
Světový den vody
Světový den vody
Světový den vody
Světový den vody
Světový den vody
Světový den vody
Světový den vody