Dne 13. 12. 2022 se uskutečnil předvánoční zájezd do Lince pro žáky 9. ročníků. Cílem cesty bylo jednak moderní muzeum Ars Electronica, které se zaměřuje na vědu, mediální umění a technologie, ale také návštěva vánočních trhů na náměstí. Po příjezdu do Lince jsme se vydali na prohlídku nádvoří lineckého zámku, rovněž jsme navštívili Zámecké muzeum, ve kterém jsme shlédli expozice z oblasti techniky, přírody či historie. Po návštěvě muzea jsme se přesunuli na náměstí, kde jsme navštívili vánoční trhy. Poté na nás již čekali průvodci v Ars Alectronica, kteří skupinky žáků nejen muzeem provázeli, ale taktéž s nimi diskutovali nad tématy z oblasti vědy a technologií. Závěrem programu v Ars Electronica byla komentovaná videa v kině pomocí 3D brýlí.

Zájezd do Lince 2022
Zájezd do Lince 2022
Zájezd do Lince 2022
Zájezd do Lince 2022
Zájezd do Lince 2022
Zájezd do Lince 2022
Zájezd do Lince 2022
Zájezd do Lince 2022
Zájezd do Lince 2022
Zájezd do Lince 2022
Zájezd do Lince 2022
Zájezd do Lince 2022
Zájezd do Lince 2022
Zájezd do Lince 2022