Žáci 2. stupně pracují na návrhu vlastního CD, které bude mapovat různá období hudebních dějin. Jednotlivé skladby pak použijí jako inspiraci pro svá výtvarná díla. Velmi se těšíme na výsledné práce!

tak sel cas projekt hv vv sm