Ke konci měsíce dubna se někteří žáci devátých ročníků zúčastnili poznávacího zájezdu do JV části Polska, do koncentračního a vyhlazovacího tábora Osvětim. Do místa, které by měl navštívit jedenkrát za život každý Evropan, aby hrůzy páchané během válek nebyly zapomenuty.

Auschwitz_5

Náš výlet začal dlouhým nočním přesunem přes naši republiku, v ranních hodinách jsme zaparkovali před branami muzea a památníku v Osvětimi, který je zřízen na místě původního koncentračního tábora Auschwitz 1. Při krásném slunečném ránu toto místo nevypadalo nijak hrozivě.

Auschwitz_12Stačilo ale projít branou s nápisem Arbeit macht frei (Práce osvobozuje), prohlédnout si spalovnu, plynovou komoru, ložnice vězňů, expozice s fotografiemi a předměty lidí, kteří tady zahynuli a všichni žáci včetně učitelů zjistili, že nelze projít tímto místem, aniž by se vám nepodlamovala kolena.

Birkenau_11

Když kapacita tohoto tábora přestala stačit množství Židů odsouzených na smrt, byl za městem vybudován vyhlazovací tábor Auschwiz II. Birkenau (Osvětim Březinka), do kterého jsme se přesunuli v druhé části prohlídky. Do tohoto tábora vede železnice, která zde končí, stejně jako zde skončily životy většiny z 1 300 000 lidí zabitých v obou částech tábora.

Zde jsme měli možnost vidět umývárny a také bývalé stáje pro koně, ve kterých pracující vězni spali. Z plynových komor a kremačních pecí zbyly jen trosky, neboť německá armáda se snažila zamést stopy těchto hrůz a před koncem války je zničila.

krakow_13Odpoledne jsme se autobusem přesunuli přibližně 70 kilometrů do druhého největšího polského města Krakow, které leží na řece Wisle a během války nebylo téměř poškozeno, což dokládá množství zachovalých památek. Prohlédli jsme si náměstí (Krakowsky rynek) na němž najdeme Mariánský kostel, pomník básníka Adama Mickiewicze či tržnici Sukiennici, kterou prošli žáci a nakoupili mnoho suvenýrů a dárků svým blízkým. Procházkou kolem městských hradeb jsme se dostali k řece Wisle, zahlédli jsme místního draka u jeho jeskyně a dobře se navečeřeli v restauraci.

krakow_25

Poslední den výletu nás čekal Wavelský hrad s katedrálou, která vždy sloužila jako korunovační místo polských králů. Jsou zde hrobky členů polských královských rodin, biskupů, svatých i místních básníků a literátů. Po schodech jsme vystoupali do věže, kde je největší zvon v Polsku nesoucí název Zikmund.

Na závěr výletu nám náš slovenský průvodce přichystal židovskou čtvrť Kazimierz, ve které je devět synagog a ukázal místa, která můžeme vidět ve známých filmech. Jako například dvůr domu a náměstí, které se objevilo ve filmu Schindlerův seznam, který jsme si pouštěli při dlouhé cestě zpět domů.

Dostali jsme se bezpečně domů z nádherných míst historického města Krakow, ale také z míst, odkud kdysi nevedla jiná cesta než komínem.