Olympiády 2015/2016

Olympiáda Pro ročník
Školní kolo
Organizátor
Dějepisná olympiáda 8., 9. 25.11. Mgr. Krupa
Anglický jazyk 6. - 9. 23.11. písemné
? ústní
Mgr. Nová
Německý jazyk   nekoná se  
Český jazyk 8., 9. prosinec Mgr. Bártová
Zeměpisná olympiáda 6. - 9. 1.12. Mgr. Farníková
Přírodopisná olympiáda   6., 7. únor Mgr. Němec
Přírodopisná olympiáda 8., 9. únor Mgr. Škrna
Matematická olympiáda 6., 7., 8. do 15.3.*) Mgr. Krchová
Matematická olympiáda 5., 9. do 19.12.*) Mgr. Krchová
Chemická olympiáda 9.
do 31.1.*)
únor LP
únor test
Mgr. Škrna
*) školní kolo je domácí, uvedený termín je tak uzávěrkou domácího kola

 

Soutěže 2015/2016

Soutěž Pro ročník
 Školní kolo Organizátor
Coca Cola Cup 6. - 9.  říjen JAR, BEN
OK finále florbal 6. - 9.  listopad BEN
Florbal 7., 8.  prosinec JAR
Dodgeball  vybíjená 6. - 9.  únor  JAR
OK OVOV 6. - 9.  duben JAR
Pohár rozhlasu 6. - 9.  květen  JAR, HRO, BEN
Atletický čtyřboj 6. - 9.  květen  JAR, BEN
Dětský den 6. - 9.  27.5.16 BEN
Dopravní soutěž 5. - 8.  duben  ŠES, ŠTA
Letní florbal. turnaj 6. - 9.  červen  JAR
Pythagoriáda 5. - 8.  únor  KRCH
Rybářská olympiáda 6. - 9.  květen  ŠKR
Přírodovědný klokan 8. - 9.  říjen  ŠKR
Jarní petrklíč    březen  PEŠ
Jihočeský zvonek 4. - 9.  leden  POL
Pohled do dávné historie   6. - 7.  říjen-prosinec  VAC
Lidice pro 21. století 8. - 9.  leden-duben  VAC