error messagebox
00:00

Vzdělávací materiál v rámci projektu EU peníze školám OPVK: Př-03-02

Nyní prověříme vaše znalosti o příslovcích. Zeptáme se na druhy příslovcí, způsob jejich tvoření, pravopis a stupňování. Budeme také hledat příslovce mezi ostatními slovními druhy.

logolink_web