error messagebox
00:00

Vzdělávací materiál v rámci projektu EU peníze školám OPVK: NJ-02-10

V tomto kvízu si procvičíš následující mluvnické jevy: časové údaje a určování času, slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, slovosled

logolink_web