error messagebox
00:00

Vzdělávací materiál v rámci projektu EU peníze školám OPVK: ČJ-04-08, ČJ-04-09*)

Jelikož je test neobvykle dlouhý (přeci jen jde o testování poznatků za celé pololetí), rozdělili jsme ho na dvě části. Tato část zahrnuje mluvnici, v následující části si můžete otestovat znalosti z literatury a slohu.

Než se pustíš do testu, ještě jednou zalistuj přehledem mluvnice. Během testu tyto materiály již nepoužívej! Vyhraď si pro test dostatek času, počítej se 45 minutami. Neboj se, bude to pohádka ;-).

 

HODNOCENÍ mluvnické části
Procenta Získané body Známka
100% - 90%  69 - 62  výborně (1)
 89% - 75%  61 - 51  chvalitebně (2)
 74% - 45%  50 - 31  dobře (3)
 44% - 25%  30 - 17  dostatečně (4)
 24% - 0%  16 - 0  nedostatečně (5)
     

 

 

 

 

 

 

*) ČJ-04-08 (otázky pro význam a stavbu slova), ČJ-04-09 (otázky pro substantiva).

logolink_web