error messagebox
00:00

Vzdělávací materiál v rámci projektu EU peníze školám OPVK: ČJ-04-21, ČJ-04-22*)

Jelikož je test neobvykle dlouhý (přeci jen jde o testování poznatků za celé pololetí), rozdělili jsme ho na dvě části. Tato část zahrnuje mluvnici, v následující části si můžete otestovat znalosti z literatury a slohu.

Než se pustíš do testu, ještě jednou zalistuj přehledem mluvnice. Zaměř se na zájmena, číslovky a slovesa. Během testu tyto materiály již nepoužívej! Vyhraď si pro test dostatek času, počítej se 45 minutami.

 

HODNOCENÍ mluvnické části
Procenta Získané body Známka
100% - 90%  116 - 104  výborně (1)
 89% - 75%  103 - 87  chvalitebně (2)
 74% - 45%  86 - 52  dobře (3)
 44% - 25%  51 - 29  dostatečně (4)
 24% - 0%  28 - 0  nedostatečně (5)
     

 

 

 

 

 

 

*) ČJ-04-21 (otázky na zájmena a číslovky), ČJ-04-22 (otázky na slovesa).

logolink_web