AKCE ŠKOLY

Ve čtvrtek 25. ledna jsme se vydali, sedm dětí z 8. B a naše paní učitelka Kubalíková, do Centra Bazalka.

Bazalka je centrum pro děti se zdravotním postižením. Jak jsme sami zjistili při naší návštěvě, většina dětí trpí vážným autismem. Rozhodli jsme se tyto děti podpořit finančním darem ve výši 3 500 Kč. Tyto peníze jsme vydělali na vánočních dílnách a občerstveních, které jste mohli navštívit na školní akci „Vánoční zastavení“. Potěšilo nás, že naše peníze najdou v Centru smysluplné využití.

Byla to pro nás zajímavá zkušenost a zjistili jsme, že bychom si měli opravdu vážit našeho zdraví.

J. Žáčková, 8.B

 

Ve dnech od 11. do 13. září 2017 jsme opět rozjeli projekt adaptačních kurzů. Po veleúspěšné Expedici 006 se v letošním roce povedlo vytvořit projekt Níšelev 2017. Žáci si v areálu SOŠ strojní a elektrotechnické a přilehlých lesích ve Velešíně užili spoustu společných zážitků, legrace a poznání nejen ostatních, ale i sebe sama. Všichni se pokusili o překonání svých limitů a sáhli si na dno fyzických i psychických sil. Na konci si také prověřili orientační smysl a trpělivost.
Podle reakcí žáků a učitelů se adaptační kurz povedl a budeme doufat, že i do budoucna bude probíhat v tomto duchu (včetně počasí).
Nakonec bych moc rád poděkoval všem žákům, kteří byli naprosto skvělí a do všeho se aktivně zapojovali. Ještě větší poděkování patří všem třídním učitelům a speciálním pedagogům, kteří zajistili plynulý chod celé akce.

Jakub Jareš

Soutěž TALENTY PRO FIRMY, kde se stavěl model ze stavebnice Merkur, byla velmi zajímavá především v tom, jak mladší generace dětí spolupracovala se starší. Všichni si vzájemně rozuměli.

Ze základní školy Dukelská byli vybráni tři zástupci 5. tříd: Vít Novák, Marek Kafka a Markéta Holbová. Další tři zástupci byli ze Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické. Zástupce firmy EGE Radovan Vik, za kterou jsme soutěžili, nám směl pomáhat jen slovy. Doprovázela nás paní vychovatelka Jana Šímová.

21. 6. jsme podnikli první výlet s žáky vybranými z celého druhého stupně. Tito žáci se v uplynulém roce nějakým způsobem zasloužili o reprezentaci naší školy. Takových žáků bylo bohužel více, než dovolovala kapacita výletu, a proto měli třídní učitelé nelehký úkol vybrat tři vhodné kandidáty. Tito žáci se vydali vlakem do Krumlova, kde započala pěší cesta po zajímavostech v okolí Kleti, o kterých jsme si vždy nějakou tu perličku řekli. Po zdolání prvního (a jediného kopce – Kleti) jsme se zastavili u hvězdárny. Poté se přesunuli pod nejstarší kamennou rozhlednu v Čechách a zde poobědvali. Dále nás čekal sestup do Třísova, kde jsme navštívili oppidum a zříceninu hradu Dívčí kámen. Zkusili jsme najít pár českých granátů v Křemežském potoce a rychlejším krokem se přesunuli do restaurace ve starém hamru, kde jsme se občerstvili. Pak už nám zbývalo jen stihnout vlak v Holubově.

Žáci 9. B a 8. A se zúčastnili akce "třídy fandí motoru". Děti z naší školy vytvořily transparent, který vyráběly při výtvarné výchově s paní učitelkou Dolejší. Všichni tvůrci se sešli před zimním stadionem, kde se domluvili na prezentaci svého plakátu. V průběhu první třetiny si naši školu vybrala kamera a ukázala náš plakát na "kostce". Během celého zápasu jsme se aktivně zapojovali do fandění společně s domácím kotlem. O přestávce nechyběly brambůrky ani klobása z místního bufetu. Po skončení zápasu na nás čekal střelec večera Václav Nedorost. Po společném fotografování jsme se dokonce podívali do šatny HC Motor, kde byla po vítězném zápase výborná nálada.

 

Stejně jako v loňském školním roce se i letos uskutečnil sportovní den na oslavu Dne dětí. 26. 5. naše škola obsadila stadion na Sokolském ostrově a od půl deváté začaly první soutěže. Počasí nám přálo, a tak nebyla nouze o krásné výkony a na všech třídách bylo patrné, že se snaží „urvat“ každý bod, který by je mohl posunout o nějaké to místečko výš. A pravdou je, že při vyhodnocení oněch pár bodů hrálo velikou roli! A jak to nakonec dopadlo? První místo vybojovala 7. C, druhé místo obsadila 7. A a třetí místo získala 9. C. Je zřejmé, že se v dalších letech máme na co těšit, souboje budou jistě zajímavé.
Ale hlavní je, že se všichni bavili a užili si to!