Aktuální informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze získat na internetové adrese zapiszscb.c-budejovice.cz

Na této adrese si elektronicky vyplníte a vytisknete žádost. Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Vydávání žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 1. V období od 1. 3. 2021 - 31. 3. 2021 je možné získat Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na výše uvedené internetové adrese
 2. Dále je možné vyzvednutí a vyplnění žádosti v ZŠ Dukelská 11, Č. Budějovice, ale pouze ve dnech zápisu tj. 8. (čtvrtek) a 9. (pátek) dubna 2021
 3. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné získat na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1 Mgr. Marcela Pouzarová

Další informace

 • Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ ani OŠMT magistrátu města kontaktovat.
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).
 • Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo zdravotního pojištění dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

Příjem žádostí

 • čtvrtek 8. 4. 2021, 14.00 – 17.30 hod.
 • pátek 9. 4. 2021, 14.00 – 17.00 hod.

Opatření MŠMT stanoví, že je vzhledem k mimořádným opatřením žádoucí organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost se všemi přílohami

 • prosté kopie rodného listu dítěte
 • prostá kopiec občanského průkazu zákonného zástupce
 • potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud máte),
 • vyplněná a podepsaná příloha žádosti o přijetí s doplňujícími informacemi o dítěti

je tedy možné doručit následujícími způsoby

 1. do datové schránky školy - sdhmk3s
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 3. poštou – datum odeslání nejpozději 7. 4. 2021
 4. osobním podáním, před proskleným vchodem bude umístěn sběrný box, do kterého budou žádosti i s přílohami vkládány
 • pokud mají rodiče zájem o zaměření na výtvarnou výchovu, přiloží obrázek lidské postavy, kterou dítě namaluje
 • pokud mají rodiče zájem o zaměření na hudební výchovu, mohou poslat škole krátkou ukázku, jak dítě zpívá

Rezervační systém, který byl spuštěn, nebude použit.

V případě karantény zákonných zástupců dětí, kteří nemohou využít žádnou z výše uvedených možností podání, se zákonný zástupce spojí s ředitelem školy a domluví se na postupu zápisu dítěte do ZŠ (možnost dodatečného zápisu).

Odklad školní docházky

Žádost o odložení povinné školní docházky lze získat na téže internetové adrese zapiszscb.c-budejovice.cz

Po vyplnění a vygenerování žádosti o odklad získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

K vytištěné žádosti musíte doložit

 1. doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 2. doporučující posouzení pedagogicko psychologické poradny nebo
  speciálně pedagogického centra

Všechny dokumenty doručte najednou.

 

Přijímací řízení a vydávání rozhodnutí

12. 4. – 11. 5. 2021 (zpřístupnění sledování postupu žádosti zákonnému zástupci)

 Z kapacitních důvodů budeme přijímat do třech prvních tříd cca 75 dětí podle následujících kritérií.

 1. trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu (zákon č. 561/2004 Sb., § 36, od. 7), při vyšším počtu dětí ve školském obvodu - los. Trvalý pobyt dítěte je možné doložit potvrzením z matriky (platí do 30 dnů ode dne data vydání) nebo občanským průkazem žáka
 2. sourozenec stávajícího žáka, který již navštěvuje danou školu
 3. vzdálenost trvalého pobytu dítěte od školy v případě dětí z jiných obvodů (vchod – vchod)

Těšíme se na vás.