21. 6. jsme podnikli první výlet s žáky vybranými z celého druhého stupně. Tito žáci se v uplynulém roce nějakým způsobem zasloužili o reprezentaci naší školy. Takových žáků bylo bohužel více, než dovolovala kapacita výletu, a proto měli třídní učitelé nelehký úkol vybrat tři vhodné kandidáty. Tito žáci se vydali vlakem do Krumlova, kde započala pěší cesta po zajímavostech v okolí Kleti, o kterých jsme si vždy nějakou tu perličku řekli. Po zdolání prvního (a jediného kopce – Kleti) jsme se zastavili u hvězdárny. Poté se přesunuli pod nejstarší kamennou rozhlednu v Čechách a zde poobědvali. Dále nás čekal sestup do Třísova, kde jsme navštívili oppidum a zříceninu hradu Dívčí kámen. Zkusili jsme najít pár českých granátů v Křemežském potoce a rychlejším krokem se přesunuli do restaurace ve starém hamru, kde jsme se občerstvili. Pak už nám zbývalo jen stihnout vlak v Holubově.

Cesta to nebyla lehká, ale všichni ji zdárně absolvovali, za což jim děkuji a doufám, že si i pár zajímavostí z tohoto výletu odnesli.