• V červnu 2023 pořádá škola zájezd do Anglie pro žáky 9. ročníků.
  • Závazná přihláška k vyzvednutí u Mgr. Fleischmanové od pátku 21. 10. 2022