12. dubna 2021 se vrací žáci do škol v rotačním režimu:

Liché týdny

 • třídy 1.A,C; 2.B; 3.B; 4.B; 5.A,C nastupují do školy rotačně (poprvé od 12. 4. do 16. 4. 2021)
 • třídy 1. B ; 2. A, C; 3. A, C; 4. A; 5. B se v lichém týdnu vyučují nadále distančně.

Sudé týdny

 • třídy 1.B; 2.A,C; 3.A,C; 4.A ; 5.B nastupují do školy rotačně (poprvé od 19. 4. – 24. 4. 2021)
 • třídy 1.A,C; 2.B; 3.B; 4.B; 5.A,C se v sudém týdnu vyučují distančně.
Rozvrhy hodin

rotační změny rozvrhů hodin tříd budou v systému Bakaláři.

Obědy

Žáci mají obědy automaticky odhlášeny, pokud budou na prezenční výuce ve škole, musí si oběd přihlásit. Pokud budou na distanční výuce, musí si obědy přihlásit individuálně a odebrat si oběd v jídlonosiči.

Školní družina

Pro 1. – 4. roč. bude v provozu od 6:00 – 17:00 hodin jen pro žáky prezenčně vzdělávané za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy. Příchody a odchody upřesníte písemně paní vychovatelce (při testování obdržíte malý dotazník).

Testování

Žákovi se ve škole umožňuje přítomnost pouze tehdy, pokud:

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 2. podstoupí první den nástupu preventivní antigenní test ve škole, který si provede sám nebo s dopomocí učitele, u žáků 1., 2. a 3. tříd s možnou pomocí rodiče

Žák nemusí podstupovat antigenní test ve škole:

 1. Pokud prodělal potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní a doloží potvrzení od lékaře o prodělání onemocnění.
 2. Pokud má negativní výsledek antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-Co-2 provedený na odběrovém místě, které není starší 48 hodin

Preventivní testování bude ve škole prováděno vždy v pondělí a ve čtvrtek, bezprostředně po příchodu do školy (v tyto dny nebude ranní družina), zřízena budou 3 testovací místa pro žáky 1. – 3. tříd

Velká tělocvična – příchod na testování vchodem od Mlýnské stoky

lichý týden

 • 7:30 hod. třída 1.C
 • 8:00 hod. třída 1.A

sudý týden

 • 7:30 hod. třída 2.A
 • 8:00 hod. třída 2.C

Malá tělocvična – příchod na testování branou do dvora 1. vchod se schody 

lichý týden

 • 8:00hod. třída 2.B

sudý týden

 • 8:00 hod. třída 1.B

ŠD ve dvoře – příchod na testování brankou z Dukelské ul.

lichý týden

 • 8:00 hod. třída 3.B

sudý týden

 • 7:30 hod. třída 3.A
 • 8:00 hod. třída 3.C

4. a 5. třídy se testují od 8:00 hod. ve své třídě

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování (přijde do školy později nebo po nemoci jiný den), bude testován bezprostředně po svém příchodu.

Pokud bude AG test pozitivní v pondělí, musí testovaný žák absolvovat PCR test a zbytek třídy pokračuje v prezenční výuce.

Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, celá třída jde domů a čeká na potvrzující PCR test pozitivně testovaného žáka. Pokud se u něho Covid potvrdí, celá třída jde do karantény, pokud ne, vrací se do školy.

Další informace - u třídních učitelů.