Organizace školy se bude přizpůsobovat epidemiologické situaci v Českých Budějovicích a tzv. "Semaforu".

 

  • Zahájení nového školního roku 2020/2021 se uskuteční v úterý 1. 9. tradičně od 8 hodin.
  • Od 1. 9. 2020 bude návštěvám (i zákonným zástupcům) umožněn vstup do budovy školy pouze s rouškou (nebo jiným zakrytím dýchacích cest) a po dezinfekci rukou u vstupu do budovy (vrátnice). Doufám, že Vás toto opatření nebude příliš zatěžovat, neboť se snažíme chránit Vaše děti.
  • 1. 9. 2020 bude umožněn vstup rodičům doprovázejícím žáky 1. tříd při dodržení výše uvedených pravidel a to pouze rodičům každého žáka. Je to pro děti výjimečný den, ale jejich zdraví je i pro nás na prvním místě. Následné dny doprovázení těchto žáků do prostoru šaten nebude umožněno.
  • Rodičům doprovázejícím žáky ostatních ročníků vstup do budovy umožněn nebude.
  • Školní jídelna bude zatím vařit pouze jedno jídlo. Situace se při organizaci vydávání obědů komplikuje změnami, které by měly zajistit dodržování protiepidemiologických nařízení a doporučení a tím ochránit zdraví vašich dětí.
  • Školní kroužky zahájí svoji činnost pravděpodobně od října.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Zdeněk Hnilička
ředitel školy