Platby za kroužky, vedené pod Spolkem rodičů při ZŠ Dukelská, v 2.pololetí školního roku 2019/2020

V důsledku přijetí mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví dne 10.3.2020 a následného usnesení vlády ze dne 12.3.2020, kdy byl vyhlášen nouzový stav a od 11.3.2020 zakázána osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání, byly předčasně ukončeny probíhající kroužky a zájmové činnosti žáků v naší škole.

Z tohoto důvodu bude dodatečně úhrada za žáka snížena na ¼ plánovaného poplatku, tedy na částku 100,-Kč/ žáka (v případě keramického kroužku se jedná o částku 200,-Kč/žáka).

Pouze u přípravy na jazykové zkoušky Cambridge YLE Starters, kdy jsou hodiny nahrazovány za osobní přítomnosti vedoucího kroužku, zůstává úhrada za pololetí beze změny.

Přeplatky budou dle domluvy s vedoucím kroužku vráceny rodičům žáků nebo převedeny k započtení úhrady na 1.pololetí školního roku 2020/2021.

Za Spolek rodičů při ZŠ Dukelská, České Budějovice
Bc. Martina Rásochová