Na pondělí 25. 2. 2019 vyhlašuje ředitel školy dle § 24 odstavce 2 zákona 561/2004 Sb. ředitelské volno.