Dne 24. 1. 2019 proběhly doplňovací volby do školské rady, zástupcem pedagogických pracovníků se stal Mgr. Petr Pešek.