V letošním ročníku již tradiční literární soutěže dosáhla vynikajícího úspěchu žákyně 8. C Michaela Piskačová. Odborná porota složená ze členů Jihočeského klubu Obce spisovatelů posuzovala letos 150 prací žáků základních škol a gymnázií z celého Jihočeského kraje.

Text naší žákyně byl zařazen do sborníku, který obsahuje 16 nejzdařilejších prací 8. ročníku soutěže.