ŠKOLNÍ DRUŽINA

titul_druzina

Provoz ŠD

  • 6,00 – 7,40 příchod do 7,20
  • 11,40 – 17,00 od 16,00 všechna oddělení spojena ve dvoře

Oddělení duhové družiny

Oddělení   vychovatelka
cervene      Bc. Kristýna Hánová ( Mgr. Jana Jírová)
ruzove   Mgr. Kristýna Filipová
oranz   Bc. Romana Oceláková
zlute   Ludmila Blažková
zelene   Vlasta Šťastná
tyrkys   Jana Šímová
modre   Ivana Krpatová
fialove   Štěpánka Hušková

Prostory školní družiny jsou účelově vybaveny tak, aby poskytly dětem vše, co potřebují k odpočinku a relaxaci. Každý den se děti věnují jiné zájmové činnosti. Máme možnost využívat kuchyňku, počítačovou učebnu a hřiště. Připravujeme zajímavé projekty, výlety a celodružinové akce, např. Karneval, Družinovou akademii, Superstar. Výhodné umístění školy, blízko centra města, nám umožňuje i bohaté kulturní vyžití, navštěvujeme kino, divadlo, muzea, Jihočeskou knihovnu, Dům dětí a mládeže a různé jiné kulturní nebo vzdělávací akce pořádané městem ČB. Víme, že pobyt na čerstvém vzduchu je velmi prospěšný, proto využijeme každé příležitosti a vyrážíme do přírody.

PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Příspěvky na ŠD = 150,-/ měsíc jsou splatné:

  • Na období září – prosinec: 600,- Kč k úhradě ve dnech 1.9.-15.10.
  • Na období leden – březen: 450,-Kč k úhradě ve dnech 1.1.-15.1.
  • Na období duben – červen: 450,-Kč k úhradě ve dnech 1.4.-15.4.

příkazem na účet 30015-2599082389 / 0800 u České spořitelny

Upozornění: Uvádějte vždy variabilní symbol = rodné číslo, do poznámky v příkaze uveďte vždy jméno dítěte!!!! Pokud tak neučiníte, může dojít k chybnému přiřazení platby za ŠD a následnému řízení o vyřazení ze ŠD.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
Telefon 386 355 860