AKCE ŠKOLY

vernisaz2015Celý rok žijeme oslavami našeho města i výtvarný obor na naší škole se přidal k mnoha gratulantům.
Děti chodily na procházky, všímaly si dávné i současné architektury, poslouchaly příběhy a pověsti.
Vznikaly obrazy všech velikostí, příběhy k neuvěření, plastiky unikátních tvarů. Malí umělci zužitkovali vše, co je jim vlastní - nadšení, bezbřehou fantazii a výtvarné techniky všeho druhu. Jak se to dětem
povedlo? Slovy učitelky: „Na jedničku s hvězdičkou.“ A Vy, se zajděte na výstavu do krásných prostor Galerie Mariánská podívat. Potěšíte především vlastní duši čistou a nezištnou krásou.
Za výtvarný ateliér ZŠ Dukelská
Eva Kubalíková

pozvanka 750

pohar1pohar2pohar3pohar4pohar5
ctyrboj1
ctyrboj2
ctyrboj3