PORADENSTVÍ A VOLBA POVOLÁNÍ

Kabinet výchovného poradenství a prevence sociálněpatologických jevů

Kabinet výchovného poradenství je od školního roku 2012/2013 rozdělen na 3 oddělení. Každé z oddělení se zabývá specifickou oblastí:
povolani spuch

prevence

Oddělení volby povolání a profesní orientace

PaedDr. Anna Kendrová
Mgr. Jakub Jareš
 • poradenství v oblasti volby povolání
 • přihlášky na střední školy
 • zápisové lístky
 • besedy

Oddělení specifických poruch učení a chování

PaedDr. Anna Kendrová
Mgr. Jakub Jareš
 • individuální vzdělávací plány
 • specifické poruchy učení a chování
 • zprávy z PPP či SPC
 • výchovné komise

Oddělení prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Lenka Hromadová
 • sociálně patologické jevy
 • výchovné komise
 • minimální preventivní program
 • besedy
 
Speciální pedagog
 
Mgr. Jiří Kressa
 • krizová intervence
 • depistážní, diagnostická, nápravná činnost
 • individuální či skupinové vedení dětí

 

 


Pondělí: 9.00 - 14.00 hodin
Pátek: 7.00 - 14.00 hodin