Vážení zákonní zástupci,
níže najdete seznam registračních čísel. Děti uvedené pod těmito registračními čísly byly přijaty k základnímu vzdělávání do Základní školy Dukelská 11, České Budějovice podle předem zveřejněných kritérií. Byly přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spadovém obvodu školy.
Ti žadatelé, kterým jsme nemohli z kapacitních důvodů vyhovět, mají možnost se proti rozhodnutí odvolat, nebo zvolit jinou školu.
Školy s volnou kapacitou jsou:

  • ZŠ O. Nedbala
  • ZŠ v Nové ulici
  • ZŠ Máj I
  • ZŠ Máj II
  • ZŠ E. Destinnové
  • ZŠ v Rudolfovské ulici

K základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 byli přijati do 1. třídy tito žáci